Ray điện cầu trục Hard Work 3P-50A

Ray điện cầu trục Hard Work 3P-50A

Ray điện cầu trục Hard Work 3P-50A thường được dùng cho hệ điện dọc cầu trục. Ray điện cầu trục Hard Work 3P-50A có 3 rãnh đồng và được dùng trong trường hợp không cần nối max.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha