Chổi tiếp điện cầu trục 3P 60A

Chổi tiếp điện cầu trục 3P 60A

Chổi tiếp điện cầu trục 3P 60A có 3 giá đỡ và 3 miếng than tiếp xúc và dẫn điện. Chổi tiếp điện cầu trục 3P 60A có dòng điện 60 ampe, lá than dài khoảng 87 mm.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha