Bánh xe dầm biên

Bánh xe dầm biên

Bánh xe dầm biên dùng để gắn vào bộ dầm biên cầu trục và giúp cầu trục di chuyển dọc nhà xưởng. Bánh xe dầm biên có kích thước từ lớn đến nhỏ tùy thuộc vào cầu trục lớn hay nhỏ.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha