Ròng rọc treo cáp

Ròng rọc treo cáp

Ròng rọc treo cáp là thiết bị dùng để treo dây cáp có nhiều loại phù hợp cho nhiều loại cáp. Ròng rọc treo cáp cũng được qui ra trọng lượng để phân loại.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha