Thanh ray C cầu trục

Thanh ray C cầu trục

Ray C cầu trục còn gọi là thanh ray C cầu trục, được dùng để treo cáp dẹt trong hệ ray C cầu trục. Thanh ray C cầu trục dài 3 mét, qui cách 30x32, dầy 1.6 ly.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha