Than chổi tiếp điện cầu trục 3P 100A

Than chổi tiếp điện cầu trục 3P 100A

Than chổi tiếp điện cầu trục 3P 100A được sản xuất riêng lẽ và bán rời để thay thế khi mòn than. Than chổi tiếp điện cầu trục 3P 100A sản xuất hàng loạt theo đúng kích thước chuẩn nên lắp dễ dàng.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha