Lá than chổi tiếp điện cầu trục

Lá than chổi tiếp điện cầu trục

Lá than chổi tiếp điện cầu trục là chi tiết tháo rời được và lắp vào cũng rất dễ dàng. Vậy nên lá than chổi tiếp điện cầu trục được sản xuất hàng loạt và có cung cấp riêng lẽ. 

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha