Chổi tiếp điện 1p, 3p, 4p, 6p

Chổi tiếp điện 1p, 3p, 4p, 6p

Chổi tiếp điện 1p, 3p, 4p, 6p là thiết bị dẫn điện cho cầu trục. Chổi tiếp điện 1p, 3p, 4p, 6p được dùng phổ biến trong hệ thống ray điện an toàn cầu trục.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha