Bộ cổ góp điện 3 pha

Bộ cổ góp điện 3 pha

Bộ cổ góp điện 3 pha là cái cổ góp điện 3 pha và bộ chổi than tiếp điện. Bộ cổ góp điện 3 pha có bộ chổi than thay thế dễ dàng khi bị hao mòn và có bán riêng lẽ.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha