Chổi điện cầu trục

Chổi điện cầu trục là thiết bị cung cấp cho cầu trục hoạt động, chổi điện còn được gọi là tay lấy điện cầu trục. Chổi điện cầu trục được Công ty Tuấn Đạt phân phối rộng khắp.