Cổ góp điện

Cổ góp điện chuyên dùng trong các nhà máy xi măng, nhà máy mía đường, tang quấn cáp cầu trục, ... Cổ góp điện được Công ty Tuấn Đạt cung cấp đảm bảo chất lượng.