Motor dầm biên cầu trục

Motor dầm biên cầu trục được Công ty Tuấn Đạt nhập khẩu và cung cấp trên toàn quốc. Motor dầm biên có nhiều loại và được sử dụng phổ biến là loại 0.4 Kw.