Ray điện an toàn cầu trục

Ray điện an toàn cầu trục được Công ty Tuấn Đạt nhập khẩu trực tiếp và cung cấp tại Việt Nam. Ray điện an toàn cầu trục có công dụng là cung cấp điện cho cầu trục.