Tời điện

Tời điện có 2 loại cơ bản là dùng trên cao và dưới đất gọi là tời mặt đất. Tời điện được Công ty Tuấn Đạt nhập khẩu trực tiếp với số lượng lớn và phân phối khắp cả nước.