Cổ góp điện 3 pha

Cổ góp điện 3 pha

Cổ góp điện 3 pha dùng cho tăng quấn cáp, rulo quay, máy đóng gói rất phổ biến. Cổ góp điện 3 pha còn gọi cổ góp động cơ điện, vành cổ góp điện.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha