Các loại cổ góp điện

Các loại cổ góp điện

Hiện nay, các loại cổ góp điện có như lả 2 pha trục 25, 3 pha trục 55, 4 pha trục 65, … Các loại cổ góp điện sử dụng phổ biến nhất là 4 pha trục 40 dùng trong các tang quấn.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha