Cổ góp điện

Cổ góp điện hoạt động theo kiểu momen xoay và lấy điện vào/ trả điện ra. Cổ góp điện được Công ty Tuấn Đạt cung cấp luôn có sẵn và giá tốt nhất hiện nay.