Cuộn hút thắng palang Sungdo

Cuộn hút thắng palang Sungdo

Cuộn hút thắng palang Sungdo giúp cho cầu trục hãm lại theo đúng  hành trình cần hoạt động. Cuộn hút thắng palang Sungdo nằm giữa hộp số của động cơ và các má thắng.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha