Máng C cầu trục dùng treo cáp

Máng C cầu trục dùng treo cáp

Máng C cầu trục dùng treo cáp được sử dụng trong đa số các nhà xưởng có bụi, không dùng ray thanh quẹt được. Máng C cầu trục dùng treo cáp được làm từ sắt thép là chủ yếu.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha