Lá than cổ góp điện Morgan D374N

Lá than cổ góp điện Morgan D374N

Cổ góp điện sẽ xoay vòng quanh trong suốt quá trình hoạt động. Lá than cổ góp điện Morgan D374N rất mềm và xốp nên sẽ chịu mòn thay cho vành đồng của cổ góp.

Mã SP: LTCGD-D374N-PKCTHCM
Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha