Cần gạt 4 hướng 1 cấp tốc độ

Cần gạt 4 hướng 1 cấp tốc độ

Cần gạt 4 hướng 1 cấp tốc độ là thiết bị chuyên dùng điều khiển theo kiểu dùng tay gạt nên cũng được gọi là tay trang điều khiển. Cần gạt 4 hướng 1 cấp tốc độ có chức năng tự trả về hoặc tự giữ, là sản phẩm của Hàn Quốc.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha