Kẹp ray điện cầu trục

Kẹp ray điện cầu trục

Kẹp ray điện cầu trục có nhiều loại nhưng phải đồng bộ với ray thì mới sử dụng đươc. Kẹp ray điện cầu trục được dùng để giữ cố định ray điện khỏi văn ra trong quá cầu trục di chuyển.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha