Ray điện an toàn 1P 3P 4P 6P

Ray điện an toàn 1P 3P 4P 6P

Ray điện an toàn 1P 3P 4P 6P là dây dẫn điện của cầu trục có hình dạng thanh liền thanh. Ray điện an toàn 1P 3P 4P 6P có các rãnh đồng chạy song song nói theo toán hình học.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha