Nối ray điện cầu trục

Nối ray điện cầu trục

Nối ray điện cầu trục là thiết bị dùng để nối ray điện khi cần thiết. Nối ray điện cầu trục đảm bảo an toàn và dẫn điện khi đã nối ray lại với nhau.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha