Con lăn treo cáp dọc dầm I

Con lăn treo cáp dọc dầm I

Con lăn treo cáp dọc dầm I có 4 bánh xe chạy dọc theo dầm I hay ray I. Con lăn treo cáp dọc dầm I có máng đỡ cáp rất rộng nên treo cáp kích thước lớn và nhiều sợi.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha