Con trượt ray C cầu trục

Con trượt ray C cầu trục

Con trượt ray C cầu trục có 4 bánh xe để trượt trên thanh ray C và có móc phía dưới để treo cáp. Con trượt ray C cầu trục là phụ kiện trong hệ ray C cầu trục.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha