Máng ray C cầu trục

Máng ray C cầu trục

Máng ray C cầu trục là cụm từ nói về ray C cầu trục nhưng có người gọi là máng C cầu trục. Máng ray C cầu trục có qui cách 30x32, dầy 1.6 mm và dài 3 mét/ cây.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha