Máng C treo cáp cầu trục

Máng C treo cáp cầu trục

Máng C treo cáp cầu trục có dạng thanh bằng sắt uống cong rõng hình chữ C. Máng C treo cáp cầu trục chuyên dùng trong hệ thống điện sâu đo ngoài trời.

 

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha