Cái cổ góp điện YZR160

Cái cổ góp điện YZR160

Cái cổ góp điện YZR160 là chỉ 1 cái cổ góp điện không bao gồm bộ chổi than. Cái cổ góp điện YZR160 có bộ chổi than sẽ bị mòn theo thời gian sử dụng và thay thế dễ dàng.

Liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm

Gửi bình luận của bạn

Captcha