Ray C cầu trục

Ray C cầu trục hay còn gọi là hệ ray C cầu trục vì khi sử dụng ray C cầu trục cần có nhiều thiết bị đi kèm như nối ray C cầu trục , kẹp ray C cầu trục, con trượt ray C cầu trục, ...